Friday the 4th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

Již řadu let jsou v našem sboru modlitební večery součástí sborového života. Tak jako nedělní bohoslužby, biblické hodiny nebo schůzky mládeže.
Není to nic nového a ani nic navíc. Z Bible se dovídáme, že první církev byla založena na čtyřech pilířích: na apoštolském učení, na společných bohoslužbách, na svátostech a na modlitbách.

Scházíme se každou neděli večer a to většinou na faře. Přicházejí ti, kterým leží na srdci problémy našeho sboru. Obsah večera se skládá z písní,              ze zamyšlení nad Božím slovem, z modliteb za sborovou práci a nezapomínáme na naše nemocné členy našeho sboru. To, že tato činnost přináší výsledky, jsme se již vícekrát přesvědčili.