Friday the 4th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

 

Staršovstvo je správním orgánem farního sboru. Je voleno sborovým shromážděním na šestileté období.

Staršovstvo vybírá laického zástupce sboru – kurátora. Farář a kurátor jsou statutárními zástupci sboru.

Staršovstvo na svých pravidelných setkáních řeší sborové záležitosti.

Např. připravuje sborové akce, spolupracuje s dalšími složkami uvnitř sboru (mládež, nedělka, dorost),

vyřizuje záležitosti při jednání s úřady, rozhoduje o hospodaření, pečuje o budovy atd.

 

 

Staršovstvo našeho sboru:

Ladislav Babica

Josef Bartoň

Miroslav Bartoň

Jan Dančák

Milan Hlaváč

Luboš Hrazdil

Jan Malina

Lucie Mikešová

Martin Mikoláš

Jan Sedláček

Lenka Vidašičová

 

Náhradníci do staršovstva:

Jana Strakošová

Oldřich Kladňák

Lydie Žambochová

Anna Borková