Friday the 4th - Evangelická církev v Růžďce a na Bystřičce. Joomla 3.2 Templates

Věk tu nehraje roli, ale název napovídá, že tu jde spíš o důraz na společenství. Společné sdílení víry, života, problémů všedních dní, zkušností, otázek, svědectví. Hodně zpíváme (většinou z mládežnického zpěvníku Svítá) – písničky toho dovedou mnoho vyjádřit a jsou to i moditby. Těch také zazní mnoho (nahlas, či  „pouze“ v duchu). Potom má někdo připravenou úvahu a nad ní hovoříme. Někdy úvaha vychází z biblického textu, jindy z nějakého tématu. Debata bývá většinou čilá, někdy se pohádáme, jindy si pohladíme bříška.

Schůzky se často protáhnou do pozdních hodin, protože hostitel i účastníci připraví mnoho dobrého jídla. Zkrátka je nám dobře. Přijďte.

Někdy zorganizujeme společný výlet, jindy posezení u táboráku a někdy zas něco jiného.